ZEKUR brance en bandages vergoeding:

Omschrijving hulpmiddelEigendom
/bruikleen
Kwaliteitseisen
waaraan zorgaanbieder moet voldoen
Verwijzing doorToestemming gecontracteerde
zorgaanbieder
Toestemming
niet-gecontracteerde
zorgaanbieder
Andere belangrijke voorwaarden
en bijzonderheden
uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen voor de ledematen of romp met
correctie-, redressie- of immobilisatiefunctionaliteit
EigendomS.E.M.H.-gecertificeerd
(OIM)
behandelend medisch
specialist
Op maat gemaakt: ja, de gecontracteerde zorgaanbieder vraagt voor u toestemming bij ons aan.
Confectie: ja, u heeft voorafgaande toestemming nodig voor vervanging
binnen de gebruikstermijn.
Ja, u moet zelf bij ons toestemming
vragen voor aanschaf, vervanging en
reparatie.

(Nabuurs J-TEK is geen gecontracteerde zorgaanbieder, factuur eventueel zelf indienen)

Bijzonderheden
U heeft recht op (vergoeding van de kosten van) een hulpmiddel als dit hulpmiddel noodzakelijk is bij een ernstige aandoening en waarbij u permanent bent aangewezen op dit hulpmiddel. U heeft geen recht op een hulpmiddel als u dit hulpmiddel alleen of hoofdzakelijk gebruikt bij het sporten.