Nabuurs J-TEK

Privacyverklaring

Deze privacy verklaring is opgesteld aan de hand van het 10-stappen plan van de AVG
(Algemene verordening gegevensbescherming)

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.

Dit betekent dat wij uw toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Gegevensverwerking

Waarom slaan wij uw persoonsgegevens op?

Om het geleverde product (Compressiehulpmiddel) te kunnen leveren, te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar en om nazorg te kunnen verlenen.

Welke persoonsgegevens registreren wij?

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN, Telefoonnummer, E-mailadres, Huisarts, Verzekeringsgegevens, Verwijsbrief, Anamnese, Afspraakhistorie, Controles met kous- en maatgegevens, Factuurgegevens.

Met wie communiceren wij uw persoonsgegevens?

Zorgverzekeraars i.v.m. declaratie, Leverancier i.v.m. bestelling, Verwijzer of assistente i.v.m. overleg (indien nodig),^Overige noodzakelijke disciplines i.v.m. bijvoorbeeld ergotherapie, oedeemtherapie.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Om het geleverde product (Compressiehulpmiddel) te kunnen leveren, te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar en om nazorg te kunnen verlenen.
Om het voor u bestelde product te identificeren tijdens het logistieke proces.
Om het voor u bestelde product klaar te leggen op een met u afgesproken plaats waar u deze op kunt halen.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang van derden, misbruik of verlies hebben wij^organisatorische, technische en IT veiligheidsmaatregelen getroffen.

Opvragen, corrigeren of verwijderen van uw persoonsgegevens

U kunt de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren schriftelijk bij ons opvragen, laten wijzigen of verwijderen.

Aanpassingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen wij op onze website publiceren.

contactgegevens

Nabuurs J-TEK is als volgt te bereiken:
Postadres: Kaupmanshof 6 5988 BD Helden
Vestigingsadres: Kaupmanshof 6 5988 BD Helden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 14106929
BTWnummer:
Rekeningnummer:
E-mailadres: info@nabuursj-tek.nl
Telefoonnummer: 077 374 4060 

Nabuurs J-TEK houdt u op de been!

Meer informatie of afspraak inplannen?

Neem contact met ons op voor meer informatie of vul het formulier in om een afspraak in te plannen.