Algemene informatie

Een groot deel van de bevolking heeft te kampen met ader- of lymfe problemen aan arm of been. Erfelijke aanleg, zwangerschap, een staand of zittend beroep, traumata, ziekten, weinig beweging kunnen hiervan de oorzaak zijn. Therapeutische elastische kousen bieden in veel gevallen een uitkomst voor uw ader- / lymfevaten aandoening. Met een verwijzing van arts of specialist kunt u terecht bij Nabuurs J-TEK, SEMH gecertificeerd Consulent Therapeutische Elastische Kousen.

Indien er een “defect” is in de bloedafvoer naar het hart kan dit in veel gevallen opgevangen worden door het dragen van therapeutische elastische kousen. Therapeutische elastische kousen geven druk van buitenaf op het been. De kous is zo gebreid dat de druk bij de enkel het hoogst is en naar boven toe afloopt. Bij een verstoorde bloedsomloop zorgt de druk van de therapeutische kous ervoor dat de aders onder druk worden gezet waardoor het bloed sneller gaat stromen.

Het resultaat hiervan is dat:
• Afvalstoffen sneller afgevoerd en zuurstofrijk bloed beter aangevoerd worden.
• Vochtophoping in voeten en/of benen voorkomen wordt.
• De bloed-/lymfe afvoer vanuit de tenen naar het hart verbeterd.
• Plaatselijke bloed- en lymfecirculatie hersteld wordt.

• Als uw been/enkel/voet/arm iedere dag opzwellen.
• Bij elke dag terugkerende (pijnlijke) vermoeidheid in uw benen.
• Indien u last heeft van of aanleg voor spataderen.
• Indien u door vaatproblemen verkleuringen/harde plekken krijgt op uw been.
• Indien u last heeft van onrustige benen en/of (nachtelijke)krampen.
• Na een trombose.
• Na een “open” been.
• Na een wondroosinfectie.
• Bij een aangeboren na traumata afwijking van het lymfesysteem.
• Bij Lipoedeem (vet- en vochtophoping).

Tijdens de eerste afspraak vindt er een intake gesprek plaats, de maten van uw benen worden opgemeten en er wordt meteen een afspraak gemaakt voor de aflevering van uw elastische kousen. Op basis van medische indicatie, uw klachten, uw beenmaten en uw wensen wordt een voor u geschikte kous geselecteerd. Bij aflevering wordt de elastische kous gepast en krijgt u uitleg over het aan- en uittrekken en het onderhoud van de elastische kous. Er wordt tevens een afspraak gemaakt voor een controlemeting. Tijdens de controlemeting bekijken wij of de elastische kousen het gewenste resultaat geleverd hebben met betrekking tot uw klachten, de maten van uw benen / arm worden nogmaals genomen en er wordt een 2e paar elastische kousen besteld.

- Cliënt komt therapeutische elastische kous passen.
- Consulent doet het aan- en uittrekken van de elastische kous voor en daarna gaat cliënt dit zelf proberen
- Consulent begeleidt hem/haar bij het zelf aan- en uittrekken en bekijkt samen met cliënt welke hulpmiddelen nodig zijn.
Indien dit een uitgebreid hulpmiddel is zoals de Handylegs, Steve+ of Doff ‘n Donner is dan wordt er een uitleg afspraak ingepland zodat consulent ruim de tijd heeft om dit aan- en uittrekhulpmiddel uit te leggen aan cliënt
- Indien cliënt interesse heeft in dit aan- en uittrekhulpmiddel dan kan deze gedurende 1 week in de thuissituatie uitgeprobeerd worden.
- Na 1 week beslist cliënt of hij het aan- en uittrekhulpmiddel wilt behouden. Zo ja, dan volgt factuur voor cliënt of declaratie naar zorgverzekeraar. Zo nee, dan wordt het aan- en uittrekhulpmiddel retour gebracht
- Indien cliënt het aan- en uittrekhulpmiddel wilt behouden maar het gebruik hiervan nog niet helemaal onder de knie heeft bestaat de mogelijkheid om de ergotherapeut tijdelijk in te schakelen om hierbij te helpen.

Voor confectiekousen gaan wij uit van een levertijd van 6 werkdagen en voor maatwerkkousen 10 werkdagen.

Therapeutische elastische kousen zitten in de basisvergoeding. Uw zorgverzekeraar verrekend dit met het wettelijke eigen risico. Wij regelen voor u de administratieve afhandeling met de zorgverzekeraar.

Wij geven 3 maanden garantie op de functionaliteit en 1 maand op de pasvorm. De garantie vervalt bij normale slijtage, veranderingen in de conditie van uw aderen of onzorgvuldig gebruik. De levensduur van elastische kousen is gemiddeld 7 maanden bij dagelijks gebruik.

Mocht u niet tevreden zijn over uw elastische kousen neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar behoren op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de klachtbehandeling kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Klachtencomissie van de VATEK (www.vatek.nl) of Stichting SEMH, Postbus 526, 2400 AM Alpen aan den Rijn (www.semh.nl)