Bewuzt vergoeding:

Omschrijving hulpmiddelEigendom/bruikleenKwaliteitseisen
waaraan zorgaanbieder moet voldoen
Verwijzing doorToestemming gecontracteerde
zorgaanbieder (Nabuurs J-TEK is een gecontracteerde zorgaanbieder)
Toestemming
niet-gecontracteerde
zorgaanbieder
Andere belangrijke voorwaarden
en bijzonderheden
therapeutische elastische kousen (arm en been)EigendomS.E.M.H.-gecertificeerd
(TEK)
behandelend arts,
physician assistant,
of verpleegkundig
specialis
Nee, u heeft geen voorafgaande
toestemming nodig
Ja, u moet zelf bij ons toestemming
vragen voor aanschaf en vervanging.
Bijzonderheden
U heeft recht op 12 maanden zorggarantie. U heeft recht
op (vergoeding van de kosten van) elastische kousen vanaf
drukklasse 2
aan- en/of uittrekhulp voor therapeutische
elastische kousen
EigendomS.E.M.H.-gecertificeerd
(TEK)

zorgaanbieder therapeutische elastische
kousen S.E.M.H.-
gecertificeerd (TEK)
Nee, u heeft geen voorafgaande
toestemming nodig.
Ja, u moet zelf bij ons toestemming
vragen voor aanschaf, vervanging en
reparatie.